Haqqımızda

RSS.az öz fəaliyyətini 2020-ci ildə başlayıb.


RSS.az - Azərbaycan onlayn mediasının maraqlı və aktual xəbər platformasıdır. Layihədə Azərbaycan, rus və ingilis dillərində seçilmiş nəşrlər yer alır.
Lentə baxa bilərsiniz, habelə müəyyən mövzu seçib ona aid xəbərlərlə tanış ola bilərsiniz. Xəbər başlığını tıkladığınız zaman, nəşrin veb saytında tam mətnli materiala yönəldiriləcəksiniz.