Rəylər

RSS.az sistemi üzərində qeydiyyatdan keçdinkdən sonra bizim saytda referal trafikin davamlı artımı müşahidə edilir. Google Analytcs-dan əldə etdiyimz aylıq hesabatlar brendimizin RSS.az ilə daha çox tanınmağa başladığını görürük. Bundan əlavə, RSS komandası çox peşəkardır və ehtiyaclarımıza cavab verir, bu isə ən vacib amillərdən biridir. Özümüz üçün nəticələri gördükdən sonra bu platformanı inamla digər saytlara da tövsiyə edə bilərik. RSS.az komandası ilə işimizi davam etdirməyimizdən məmnunuq.

RSS.az layihəsi Azərbaycan Respublikasında mövcud olan media və mətbuat saytlarına və portallarına çox faydalı və maraqlıdır. Onlar öz yerləşdirdiyi məlumatları birbaşa digər saytlarda dərc etmək imkanı əldə edirlər və bu kontent baxımından çox gözəl fürsətdir, sonucda yüksək reytinqə çixara bilər. Jurnalistlərin də əməyi digər saytlarda göstərilir və burada böyük təşəkkür rss.az saytına düşür. Bu layihə həm mətbuat, həm də istifadəçilər üçün faydalıdır. Mən təşəkkür edirəm ki, bu cür layihəni ərsəyə gətiriblər!

RSS.Az layihəsi Azərbaycan mətbuatına öz aralarında oxucu paylaşımı etməyə və auditoriyalarını məhz hədəf kütləsi hesabına böyütməyə imkan verən maraqlı layihədir. Sevindiricidir ki, artıq Azərbaycanda sosial şəbəkələrdən asılı olmadan da trafik toplamağa yardım edən bir layihə var. RSS.Az həm də oxucular üçün faydalı resursdur. Üstəlik, mənbə saytları bundan oxucu itirmir, əksinə qazanır.